TISA

Norge er involvert i forhandlinger om en avtale som kalles TISA (Trade in Services Agreement – Frihandelsavtalen for tjenester). Kystpartiet sier nei til TISA, da denne avtalen vil begrense Norges selvstendighet på en meget uheldig måte.

Forhandlingene har vært ført i hemmelighet, men noe har blitt lekket gjennom Wikileaks. Lekkasjene viser bl.a. at avtalen skal sikre at statlige selskaper skal rette seg etter «kommersielle hensyn». All spesial­behandling et statseiet selskap får, skal unngå å diskriminere utenlandske selskaper. Det kan dermed bli avtalestridig å etablere et nytt statlig selskap. Det å opprette et nytt statlig selskap vil lett kunne innebære offentlige tiltak som diskriminerer, slik som favorisering av lokale leverandører i en oppstartsfase.

TISA inneholder såkalte frys- og skralleklausuler. Det vil si at dersom norske myndigheter opphever reguleringer som forskjellsbehandler, kan de ikke senere gjeninnføre disse reguleringene. Slik kan Norge i fremtiden bli hindret i å ivareta helse, miljø og sikkerhet, forbrukerbeskyttelse og arbeidstagerrettigheter.

Les også: Børge Brende stadig villeiande om TISA-avtalen

Regjeringen er positiv til TISA. Deres syn på avtalen kan man lese om her

Sist oppdatert 12.06.16

Reklamer
%d bloggere like this: