Økonomisk politikk

Kystpartiet er et sentrumsparti som vil ha en fornuftig arbeidsfordeling mellom stat og marked.

Kystpartiet vil bruke mere av oljefondet på å investere i Norge. Det vil ikke være forbruk, men å forberede seg på en fremtid hvor vi ikke kan leve av oljen.

Kystpartiet er mot eiendomsskatt. I denne artikkelen finner man argumenter mot eiendomsskatt. Som det går frem av denne artikkelen, hadde 250 av landets 428 kommuner innført eiendomsskatt på boliger i november 2015. Kystpartiet har programfestet at eiendomsskatten skal bort, og at kommunene skal få kompensasjon for inntektstapet. Slik kan vi unngå at kommuner med svak økonomi presses/fristes til å innføre eiendomsskatt.

Vi går inn for å fjerne formuesskatten. Noen argumenter til støtte for et slikt syn finner man i denne kronikken.

En viktig sak for Kystpartiet er å hindre at verdiene fra primærnæringene blir samlet på få hender. Under finner du lenker til noen artikler om hvilke utfordringer vi står overfor på dette feltet.

Kystpartiet støtter aksjonen mot nedleggelse av fiskeindustriarbeidsplasser

Tilhører fisken egentlig fellesskapet?

Salg av fôrselskap

Det offentlige bør unngå å sløse med ressurser. Kystpartiet er mot bompenger på offentlige veier. En stor del av bompengene går til administrasjonskostnader. Les mere om kostnadene ved å drive bomstasjoner her.

Sist oppdatert 27.06.16

Reklamer
%d bloggere like this: