Helse- og sosialpolitikk

Mange års erfaring viser at sykehusreformen av 2002 er feilslått.
Det resultatorienterte økonomi- og budsjetteringssystemet som ble innført i forbindelse med sykehusreformen av 2002, har medført store bokføringsmessige underskudd. En sideeffekt er at viktige sykehusfunksjoner ved lokalsykehusene over hele landet har blitt lagt ned. Kystpartiet vil gjeninnføre den ordinære offentlige økonomistyringen.

Tennene er en del av kroppen. Kystpartiet vil at utgiftene til nødvendig tannbehandling skal dekkes av det offentlige.

Import av gatehunder kan føre til at vi samtidig importerer farlige sukdommer som smitter fra dyr til mennesker. Kystpartiet støtter derfor norske veterinærers krav om et generelt forbud mot import av gatehunder.

Kystpartiet i Akershus sier nei til smartmålere. Les mere om smartmålere her.

Trygdesatsene må være i samsvar med satsene for alminnelig livsopphold. Det er uverdig at trygdede tvinges over i køen ved NAV på grunn av lave satser.

Kystpartiet går inn for endringer i røkeloven. Les mere

Ved medisinsk behov for briller eller linser bør dette falle inn under refusjonsordningene i helsesektoren.

Kystpartiet er urolig over den økende pillebruken i dagens samfunn, også blant barn og unge, med påfølgende bivirkninger og avhengighet. Vi ønsker derfor økt fokus på opplysningsarbeid og annen forebygging. Medisin, smertestillende preparater o.l. skal kun selges i apotek/medisinutsalg.

Kystpartiet vil ha forbud mot kjønnslemlestes/omskjæring av jenter og gutter. Hensynet til barnets helse og kroppslige integritet samt prinsippet om likestilling mellom kjønnene tilsier at både jenter og gutter skal vernes mot omskjæring av ikke-medisinske grunner. Du kan lese en kronikk om saken her.

Seniorpolitikk

Friske eldre med arbeidslyst og arbeidsevne skal ikke tvinges til pensjonering med utgangspunkt i oppnådd alder. Kystpartiet mener den øvre aldersgrense for aktiv arbeidsdeltagelse bør oppheves. Etter oppnådd ordinær pensjonsalder må pensjonen utbetales uavkortet, uavhengig av annen inntekt.

Kystpartiet vil ha bort ordningen med samordning av pensjon /uføretrygd mellom ektefeller. Frem til dette er vedtatt må vi samordne egenandelstaket på lege/ medisin.

Sist oppdatert 14.06.17

 

Reklamer
%d bloggere like this: