Flyveblad-tekst

Ta maktmisbruk i Norge på alvor

Korrupsjon og maktmisbruk er et omfattende problem som må på dagsordenen i valgkampen 2017
Erik Strand, 1. kandidat for Kystpartiet i Akershus

– Wiborg-saken. Boken Hvem drepte Jan Wiborg? anbefales. I en artikkel på ABC Nyheter 28.08.2014 kom det frem at en kjent TV2-profil hadde fusket i en reportasje om varsleren Jan Wiborgs dødsfall. Etter denne reportasjen ble saken lagt død. Tips: gjør et Google-søk på «Jan Wiborg» sammen med «Stein Kåre Kristiansen».

– – Bygdepost-saken. Denne saken gjaldt oppsigelsen av ansvarlig
redaktør i lokalavisen Bygdeposten. Oppsigelsen og den
etterfølgende rettssaken satte en stopper for avslørende journalistikk
som bygget på dokumentasjon fremskaffet av Dag Hiåsen, leder for
menneskerettighetsorganisasjonen Fampo. Man kan lese om saken på
http://www.fampo.info/ytringsfriheten.pdf.

– I boken Vår korrupte hovedstad tar Erling Folkvord for seg flere saker hvor
betydelige beløp har havnet på feil hender. For eksempel kan man lese at
flertallet i bystyret i Oslo har solgt et tusentalls kommunale leiligheter på en
måte som gav kjøperen en skattefri gevinst på mere enn 1,4 milliarder.

Listen kan gjøres lang over saksforhold hvor noen har dokumentert korrupsjon
uten at det får konsekvenser. Som eksempler kan man nevne saker som juristen
Herman Berge har dokumentert på nettstedet RettsNorge. I artikkelen
Eiendomsutvikling, korrupsjon og uttapping dokumenterer Berge korrupsjon i
Bærum kommune, blant annet ved å påvise forfalskningen av plankart.
Kystpartiet i Akershus har informert de folkevalgte i Bærum om saken og
artikkelen gjennom et åpent brev, uten at det har ført til opprydding. Nevnes kan
også Herman Berges artikkel Lokalt selvstyre eller godseiervelde? – hvor det
påvises hvordan det offentlige sviktet i å forhindre økonomisk kriminalitet.

Disse og flere saker kan man lese om på http://www.fampo.info/saksforhold.html. Det
er ved å se på summen av saksforhold på ulike områder i det norske samfunnet
at man ser hvor alvorlig forholdene er – med konsekvenser for både de utsatte
og for samfunnsøkonomien.

De forholdene som omtales ovenfor, blir i liten grad omtalt i media og den
politiske debatten. Til alt overmål ser vi at innlegg som tar for seg slike forhold,
ofte blir slettet/refusert i avisers debattfora på Internett eller refusert som
leserinnlegg i avisenes papirutgaver. For eksempel har et par aviser i Akershus
ikke villet publisere innlegg fra Kystpartiet i Akershus i sine debattfora på nett,
og har heller ikke svart på spørsmål om begrunnelse for dette. Flere eksempler
er samlet på http://www.fampo.info/media.html.

Velgerne oppfordres til å stemme på noen som vil gjøre noe
med maktmisbruk i Norge, ved valget i 2017.

Kort om Kystpartiets politikk:

Kystpartiet er et sentrumsparti som vil ha en fornuftig arbeidsfordeling mellom det offentlige og det private. Kystpartiet har markert seg mot at verdifulle naturressurser selges til utenlandske kapitalinteresser. Vi vil også kjempe mot en politikk som tillater at de enorme verdiene som norske fiskeriressurser representerer, havner på få hender. Kystpartiet vil melde Norge ut av EØS og Schengen. Vi er villige til å bruke av Oljefondet for å investere for en fremtid hvor vi ikke kan leve av oljen. Satsing på veier, jernbaner, skoler og forskning er investering, ikke forbruk.

Vi mener staten må unngå å sløse med ressurser. Eksempelvis bør det bli slutt på
bompengefinansiering av offentlige veier – en dyr måte å kreve inn penger på.

For mere informasjon se http://www.kystpartiet.no og
http://kystpartietakershus.net
E-post: erkestrand@hotmail.com
Tlf: 21 38 92 60

 

Reklamer
%d bloggere like this: