EU-EØS-utenriks

Fra Kystpartiets stortingsvalgsprogram:

Internasjonalt samarbeid bør baseres på et likeverdig samarbeid mellom selvstendige og folkestyrte nasjonalstater som har kontroll over egne naturressurser og nøkkelbedrifter. Norge bør arbeide for å endre prinsippene for handel i Verdens Handelsorganisasjon. Medlemsstatene bør ha mulighet til å beskytte sin matproduksjon og sikre kontrollen over sine naturressurser.

En av Kystpartiets fanesaker er å melde Norge ut av EØS. EØS-avtalen begrenser Norges politiske handlefrihet betraktelig, noe Kystpartiet påpeker i denne artikkelen.

Vi kan også anbefale leserne å gå inn på Nei til EUs kunnskapsbank på deres nettsider. Her kan man finne nyttig bakgrunnsstoff om EØS-avtalen.

Kystpartiet vil også melde Norge ut av Schengen. Dette standpunktet kan man lese om i denne bloggposten.

Kystpartiet er mot TISA. Les mere om TISA her.

Vi vil være på vakt mot norsk deltagelse i brudd på folkeretten og uforsvarlig krigsdeltagelse. Gode målsetninger som å fremme menneskerrettighetene kan lett misbrukes til å forsvare militær aggresjon. Følgene har vist seg å lett kunne bli det motsatte av det publikum har blitt forespeilet. Kystpartiet i Akershus har kommentert Norges holdning til krigen i Syria her.

Les også et innlegg om krigen i Syria skrevet av Erik Strand, 1. kandidat for Kystpartiet i Akershus ved stortingsvalget 2017.

Kystpartiet i Akershus mener det bør være en selvfølge at Norge ikke selger militært materiell til undertrykkende regimer som Saudi-Arabia. Les vår uttalelse om salg av militært materiell her.

Sist endret 19.08.17.

Reklamer
%d bloggere like this: