Alle innlegg av Kystpartiet Akershus

Norges rolle i krigen i Syria

Erik Strand,
1. kandidat for Kystpartiet i Akershus 2017

En nærmere undersøkelse av hva Norge og noen av våre allierte har foretatt seg i anledning den langvarige krigen i Syria, viser en alarmerende virkelighet. Ikke bare har vestlige land brutt folkeretten i forbindelse med krigen i Syria, men folkeretten er blitt brutt på en måte som har gagnet de mest ekstreme islamistiske grupperinger.

Én konsekvens av en slik ubehagelig sannhet bør fremstå som opplagt. Ved stortingsvalget 11. september må vi velge politikere som ikke vil være med på et slikt svik som er blitt begått. Norge må gå vekk fra en kurs som har vært med på å forlenge krigen i Syria, og om nødvendig protestere overfor våre allierte.

Under har jeg valgt å lenke til en rekke artikler fra nettstedet steigan.no. Samlet gir disse et nyttig innblikk i Norges og USAs skandaløse rolle i tragedien i Syria. Ytterlige artikler finner man ved å skrive inn søkeordet «Syria» på steigan.no.


Artikler om USAs rolle i Syria-krigen:

Jihadistene i Syria venter på lønna fra CIA

USA virker mer hissig på å slå til mot Syrias Assad enn å ødelegge ISIS

USA har opprettet en serie ulovlige militærbaser i Syria

Bekreftet: USA har skutt ned et syrisk fly over Syria

USA brukte utarmet uran i Syria

Den islamske staten jubler over USA-angrep i Syria


Artikler om Norges rolle i krigen i Syria

Norsk Syria-politikk. «Hva i huleste er det dere holder på med?»

Regjeringen: – Norge anerkjenner Syria som en suveren stat

Syria: Noen plagsomme spørsmål til Erna Solberg

Norges krig mot Syria bryter mot folkeretten – og mot UDs juridiske vurdering

Dobbeltspill i Syria – det handler ikke om IS

Det er ingen IS-krigere der de norske soldatene er i Syria

Norske styrker deltar i angrepskrig mot Syria

Hva driver Norge med for tiden i Syria?

 

Artikler om medias rolle

NRK/NTBs “fakta om krigen i Syria”

Medienes ansvar for krigen i Syria

Flamsk prest i Syria: – Mediadekningen om Syria er den største medialøgnen i vår tid


Et par artikler om ikke-statlige organisasjoner

Hva er grunnlaget for Amnestys Syria-rapport?

Korleis vi vart ført bak lyset i Syria: rollen til Leger Uten Grenser

Bilde: Wikimedia Commons

 

Reklamer

Kystpartiet i Akershus sier nei til smartmålere

Innen utgangen av 2018 skal alle norske husstander ha installert såkalte smarte strømmålere, med en viss adgang til fritak. Kystpartiet i Akershus mener installeringen av disse smartmålerne bør stoppes. Her bør vi anvende føre var-prinsippet og prioritere folks helse. Som bakgrunn vil vi vise til to artikler av Einar Flydal om virkningen av smartmålere.

«Smarte strømmålere» – Hvordan kan «så lite stråling» være et problem?

Smartmålere» påvirker hjerterytmen»

Bilde: Wikimedia Commons

Norge og krigen i Syria

«Hva i huleste er det dere holder på med?» Dette uttalte folkerettsjuristen Cecilie Hellestveit til Dagbladet 11. januar i år. Bakgrunnen er at den norske regjeringen i mars 2012 anerkjente den såkalte Nasjonalkoalisjonen som rette representant for det syriske folk.

Her er det en god idé å stoppe litt opp og tenke over hva dette innebærer. Det innebærer at Norge anerkjente en opposisjon som med våpen i hånd kjempet mot et regime vi og FN anerkjente.

Artikkelen i Dagbladet kan leses her:
http://www.dagbladet.no/nyheter/gar-hardt-ut-mot-norsk-syria-politikk-hva-i-huleste-er-det-dere-holder-pa-med/66626091

En kommentar til saken finner vi på denne siden:
http://steigan.no/2017/01/12/norsk-syria-politikk-hva-i-huleste-er-det-dere-holder-pa-med/

Støtte til væpnet kamp mot Assad-regimet har flere sider ved seg. En side er den folkerettslige, at Norge på denne måten griper inn i en suveren stats indre anliggender. Det viktigste er imidlertid hva konsekvensene kan bli av en vestlig støtte til opposisjonsstyrkene i Syria. Hva har norske myndigheter visst om hvilke krefter, IS eller andre, som vil tjene på en slik støtte?

Etter at USA nylig angrep Syria med raketter, var utenriksminister Børge Brende raskt ute med å uttrykke forståelse for USAs reaksjon. Det ble vist til til det grusomme gassangrepet som Assad-regimet angivelig står bak. For å kunne forsvare et slikt angrep mot Syria, er det ikke nok at Assad har gjort seg skyldig i forbrytelser. Hvis et slikt angrep er egnet til å forlenge snarere enn å forkorte krigen og lidelsene i Syria, har det ingen berettigelse, slik Dagbladet er inne på i denne lederartikkelen:  http://www.dagbladet.no/kultur/etter-rakettene/67470764

Det er på tide at norske politikere viser større forståelse for farene ved ukritisk å støtte militærmakt mot regimer vi har grunn til å mislike, og om nødvendig protesterer – også overfor våre allierte.

Kystpartiet i Akershus

Bilde: Wikimedia Commons

Gatehunder truer folkehelsen

Kystpartiet støtter norske veterinærers krav om et generelt forbud mot import av gatehunder. Slike hunder kan bære med seg blant annet rabiesvirus og revens dvergbendelorm. Slike virus og parasitter kan føre med seg livsfarlige sykdommer som smitter fra dyr til mennesker. I Norge finnes ikke disse sykdommene, men i Øst- og Sør-Europa er de utbredt.

Rabies smitter gjennom hundebitt eller kontakt med spytt fra hunder. Dvergbendelormen spres i naturen gjennom smittede dyrs avføring.  Dessverre øker importen av gatehunder til Norge etter pålegg fra EU om å lette innføringen av kjæledyr.

Norge er gjennom veterinæravtalen knyttet til EUs veterinærregelverk. Norge bør utfordre dette regelverket.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Kystpartiets landsmøte 1-2. februar 2016

Bilde: Wikimedia Commons

Kystpartiet ønsker et rent hav

Kystpartiet vil ha et generelt forbud mot dumping av gruveavfall i sjøen. Det er en skandale at Norge i dag er et av få land i verden som tillater slike utslipp. Løsmasser fra gruveutslipp spres lett med strømmen og truer livet i sjøen. Kystpartiet protesterer på det sterkeste mot planene om dumping av gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane og i Repparfjorden i Finnmark.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Kystpartiets landsmøte 1-2. oktober 2016.

Bilde: Wikimedia Commons

Kystpartiets landsmøte 2016

Kystpartiet avholdt landsmøte 1-2 oktober 2016 på Gardermoen. Følgende hovedstyre ble valgt:

Leder: Per Roger Vikten, Nordland
Politisk nestleder: Wenche I. Sola, Rogaland
Sekretær: Erik Strand, Akershus
Styremedlem: Egil Fjellstad, Troms
Styremedlem: Geir Finne, Troms
Styremedlem: Berit Wiersholm, Vestfold
Styremedlem: Yngve Larsen, Nordland
Styremedlem: Harry Halleland, Rogaland
Styremedlem: Ahmed Warsame, Rogaland
Styremedlem: Ann Birgit Wærnes, Finnmark

  1. varamedlem: Kim Nyland, Møre og Romsdal
    2. varameldem: Odd Inge Storli, Vestfold
    3.varamedlem: Morten Wilhelmsen, Finnmark

Lederen for Kystpartiets Ungdom er i tillegg medlem av Hovedstyret. Leder for Kystpartiets Ungdom er i dag Solveig Wikstrand.